ติดต่อเรา

บริษัท เคแอล แอนด์ ซันส์ กรุ๊ป จำกัด

99/9 หมู่ 4 ถนน เศรษฐกิจ1 ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130
Tel: 662-431-0080
Fax: 662-420-0419
Email: pacificgroup@pacific1968.com

บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัด

99/1 หมู่ 4 ถนน เศรษฐกิจ1 ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130
Tel: 662-431-0080
Fax: 662-420-0419
Email: pacificgroup@pacific1968.com

บริษัท แปซิฟิคฟอกย้อม จำกัด

99/2 หมู่ 4 ถนน เศรษฐกิจ1 ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130
Tel: 662-431-0080
Fax: 662-420-0419
Email: pacificgroup@pacific1968.com