QUALITY, RELIABILITY & RESPONSIBILITY ARE OUR MISSION

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทแปซิฟิค กรุ๊ป คือ การเป็นองค์กรชั้นเลิศในธุรกิจสิ่งทอ
ที่ขับเคลื่อนสู่ความเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง โดยสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
• มุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการ สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้อง
  โดยให้เกิดคุณค่าครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
• ผลิตสินค้าและให้บริการคุณภาพ ที่ทันต่อทุกความต้องการของตลาด และมีการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
  เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเสมอ

พันธกิจ

สร้างคุณค่าแก่องค์กร เพื่อให้บริษัทมีเอกลักษณ์โดดเด่น และแตกต่างอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโต
ขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทุกส่วน

คุณปรีชา เล่าบุญลือ

(ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

.....................XX...............................

คุณสุปรีญา อุนาทรวรางกูร

(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่)

................................................

คุณสุภัตรา เล่าบุญลือ

(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่)

...................................................

คุณสิริเนตร เล่าบุญลือ

(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่)

(ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

................................................

คุณคมเนตร เล่าบุญลือ

(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่)

(ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

.........................................................

คุณโฆสิต เล่าบุญลือ

(รองกรรมการผู้จัดการ)

...................................................

คุณณภัทรษกร เล่าบุญลือ

(รองกรรมการผู้จัดการ)

..................................................................................................................
The Executives
THE
EXECUTIVES

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายใยสังเคราะห์

บริษัท เคแอล แอนด์ซันส์ กรุ๊ป จำกัด (KL & SONS GROUP CO.,LTD) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นด้ายใยสังเคราะห์ โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เส้นด้ายไนล่อน (Nylon) และ โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เราสามารถผลิตเป็นเส้นด้ายได้หลากหลายคุณภาพเช่น ด้ายดิบ (Raw White Yarn) หรือ ด้ายย้อมสี (Dyed Yarn) เพีื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้าหลากหลายประเภท

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ส่งออกเส้นด้ายไนล่อนรายใหญ่ของประเทศ และในอนาคตเราวางแผนที่จะขยายกำลังการผลิตและ สร้างพันธมิตรการค้า กับอีกหลายบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อคงความเป็นผู้นำในด้านธุรกิจเส้นด้ายใยสังเคราะห์ในอนาคตต่อไป

ธุรกิจผลิต และจำหน่ายผ้าถัก

บริษัท แปซิฟิค การทอ จำกัด (PACIFIC KNITTING FACTORY CO.,LTD.)  ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทผ้าถักมาเป็นระยะเวลายาวนาน

สินค้าของเราสามารถผลิตได้หลากหลายคุณภาพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เรามีพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญ อีกทั้งยังมีประสบการณ์สูงในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดแข็งของเราที่ทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ธุรกิจบริการย้อม ตกแต่งผ้า และเส้นด้ายใยสังเคราะห์

บริษัท แปซิฟิคฟอกย้อม จำกัด (PACIFIC DYEING AND FINISHIING CO.,LTD) ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการย้อม และตกแต่งผ้าผืน และเส้นด้าย

เรามีการลงทุนในเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มีความทันสมัย เพื่อที่จะสามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างครบวงจร อีกทั้งพนักงานของเรายังมีความรู้ความชำนาญสูงจึงทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ให้บริการรับจ้างย้อมรายใหญ่ของประเทศไทย

ในอนาคต เราได้มีการวางแผนที่จะขยายกำลังการผลิต และสร้างพันธมิตรการค้ากับอีกหลายๆ บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อคงความเป็นผู้นำในตลาดในธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคต

ความเป็นมา

เริ่มต้นจากธุรกิจค้าขายเล็กๆ ย่านสำเพ็ง ก้าวไปสู่การก่อตั้งโรงงานผลิตสิ่งทอขึ้นในปี พ.ศ. 2511  โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิคการทอ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทในเครือ แปซิฟิค กรุ๊ป ประกอบด้วย 3 บริษัทหลัก
คือ บริษัท เคแอล แอนด์ ซันส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัด และ บริษัท แปซิฟิคฟอกย้อม จำกัด
มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 80 ล้านบาท ยอดขายรวมกว่า 600 ล้านบาทต่อปี และพนักงานบริษัททั้งกลุ่มรวมกันกว่า 500 คน

หนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัท คือการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออก เส้นด้ายไนล่อน รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  อีกทั้งยังเป็นโรงงานฟอกย้อมที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล และเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตผ้ารายใหญ่หลายรายในประเทศไทย

ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นเวลานานกว่า 30 ปี  วันนี้เรามีความภาคภูมิใจ เมื่อได้มองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมา  เราจะพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องให้ก้าวหน้า และก้าวไกลต่อไปในอนาคต