1.1 เว็บไซต์ของเรา pacific1968.com คือ?

Pacific1968.com คือเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทแปซิฟิคกรุ๊ป โดยถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับผู้สนใจทั่วไปในธุรกิจของเราจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจกับพันธมิตรของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนในการทำธุรกิจและก่อประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย

1.2 ทำไมคุณควรสนใจเว็บไซต์ของเรา?

• ข้อมูลโดยละเอียดของบริษัททุกบริษัทในกลุ่มบริษัทแปซิฟิคถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์นี้
• ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆได้แสดงอย่างครบถ้วนในเว็บไซต์นี้
• เว็บไซต์นี้ได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานง่ายกับผู้ที่สนใจ โดยมีเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆมากมาย เช่น search engine และ help center  และ my account สำหรับ พันธมิตรธุรกิจของเรา